- Advertisement -

Lóðin fyrir moskuna verði afturkölluð

Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir telur að forsendur fyrir lóðarúthlutuninni séu brostnar.

Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir borgarfulltrúi.

Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir, sem nú situr í borgastjórn fyrir samtökin, Borgin okkar, Reykjavík, mun leggja fram tillögu í borgarstjórn um að lóðaúthlutunin, undir Mosku við Suðurlandsbraut verði aftgurkölluð.

Greinagerð Sveinbjargar Birnu er nokkuð löng. Hún er birt í heild sinni neðst í fréttinni: Í greinagerðinni segir meðal annars: „Lög um Kristnisjóð gera aðeins ráð fyrir að sveitarfélög úthluti ókeypis lóðum undir kirkjur Þjóðkirkjunnar. Reykjavíkurborg var því óskylt og reyndar óheimilt að gefa lóðina. Fulltrúar meiri hlutans í borgarráði vísuðu hins vegar til þess að ekki mætti mismuna trúfélögum. Öll trúfélög yrðu að sitja við sama borð. Komið hefur í ljós að það voru aðeins hentistefnurök því meiri hlutinn hefur nú hafnað því að Hjálræðisherinn fái sömu undanþágu frá sköttum og gjöldum og Félag múslima á Íslandi.“

Eins segir þetta í greinagerðinni: „Ljóst er að engin moska verður byggð á lóðinni án erlends fjármagns. Jafnframt er ljóst að borgaryfirvöld hafa engan áhuga á að moska verði reist fyrir slíkt fjármagn enda fylgja því jafnan ákveðin skilyrði. Þannig hafa víða verið settar reglur í nágrannalöndum okkar til að koma í veg fyrir að erlent fjármagn, þar á meðal frá Sádí-Arabíu, sé notað til að byggja moskur. Jafnframt hafa erlend yfirvöld gripið til aðgerða til að takmarka áhrif Sádí-Arabíu við stjórn slíkra moska. Fyrir á þessu ári bönnuðu yfirvöld í Belgíu afskipti Sádí-Araba af starfsemi Stórmoskunnar í Brussel. Því miður hafa þeir flokkar sem sitja nú á Alþingi hins vegar ekki haft dug í sér til að leggja fram frumvarp sem bannar fjármögnun og afskipti af þessum toga. Eina ráðið er því að afturkalla lóðarúthlutunina.“

Þú gætir haft áhuga á þessum

Borgarstjórn
15. maí 2018
Tillaga Sveinbjargar Birnu Sveinbjörnsdóttur, óháðs borgarfulltrúa, um afturköllun á
úthlutun lóðar við Suðurlandsbraut 76.
Lagt er til að borgarstjórn samþykki að afturkalla lóðarhlutun borgarráðs á lóð við
Suðurlandsbraut 76 merkt nr S3 í samræmi við reglur stjórnsýslulaga og hefji að henni lokinni
samtal við hagsmunasamtök eldri borgara um uppbyggingu á lóðinni.
Greinargerð:
Á fundi borgarráðs 19. september 2013 ákváðu fulltrúar Samfylkingarinnar, Vinstri grænna
og Besta flokksins að úthluta Félagi múslima á Íslandi ókeypis lóð undir mosku í Sogamýri
við Suðurlandsbraut 76, merkt S3 á skipulagsuppdrætti. Félag múslima á Íslandi var ekki
krafið um nein gjöld af lóðinni.
Lög um Kristnisjóð gera aðeins ráð fyrir að sveitarfélög úthluti ókeypis lóðum undir kirkjur
Þjóðkirkjunnar. Reykjavíkurborg var því óskylt og reyndar óheimilt að gefa lóðina. Fulltrúar
meiri hlutans í borgarráði vísuðu hins vegar til þess að ekki mætti mismuna trúfélögum. Öll
trúfélög yrðu að sitja við sama borð. Komið hefur í ljós að það voru aðeins hentistefnurök því
meiri hlutinn hefur nú hafnað því að Hjálræðisherinn fái sömu undanþágu frá sköttum og
gjöldum og Félag múslima á Íslandi.
Af viðbrögðum fulltrúa þeirra stjórnmálaflokka sem mynduðu meiri hluta eftir síðustu
kosningar var ljóst að lóðin yrði ekki afturkölluð á grundvelli þeirra sjónarmiða sem ég tefldi
fram síðast. Nú eru hins vegar liðin tæp fimm ár án þess að nokkrar framkvæmdir séu hafnar.
Því til viðbótar liggur nú fyrir að allar tilraunir Félags múslima á Íslandi til að fjármagna
byggingu moskunnar hafa runnið út í sandinn.
Félagið múslima á Íslandi stóð fyrir söfnun til að byggja moskuna. Þegar kvittur fór af stað
um að Sádí-Arabar hyggðust fjármagna moskuna lýsti Salmann Tamimi formaður félagsins
því yfir að engir fjármunir hefðu borist frá Sádum vegna bygginarinnar og að félagsmenn
hans myndu einfaldlega leggja til það fé sem þyrfti. Á árinu 2016 hóf félagið opinbera söfnun
til að fjármagna byggingu moskunnar. Alls bárust fjárframlög frá 19 aðilum og nam
samanlögð fjárhæð þeirra 740 bandaríkjadölum. Þegar þetta er ritað eru engar framkvæmdir
hafnar á lóðinni.
Ljóst er að engin moska verður byggð á lóðinni án erlends fjármagns. Jafnframt er ljóst að
borgaryfirvöld hafa engan áhuga á að moska verði reist fyrir slíkt fjármagn enda fylgja því
jafnan ákveðin skilyrði. Þannig hafa víða verið settar reglur í nágrannalöndum okkar til að
koma í veg fyrir að erlent fjármagn, þar á meðal frá Sádí-Arabíu, sé notað til að byggja
moskur. Jafnframt hafa erlend yfirvöld gripið til aðgerða til að takmarka áhrif Sádí-Arabíu
við stjórn slíkra moska. Fyrir á þessu ári bönnuðu yfirvöld í Belgíu afskipti Sádí-Araba af
starfsemi Stórmoskunnar í Brussel. Því miður hafa þeir flokkar sem sitja nú á Alþingi hins
vegar ekki haft dug í sér til að leggja fram frumvarp sem bannar fjármögnun og afskipti af
þessum toga. Eina ráðið er því að afturkalla lóðarúthlutunina.
Eftirfarandi rök eru fyrir afturkölluninni. Í fyrsta lagi var lóðarúthlutunin ólögmæt og ekki
hægt að byggja hana á lögum um Kristnisjóð. Í öðru lagi hafa engar framkvæmdir verið
hafnar á lóðinni þrátt fyrir að tæplega 5 ár eru liðin frá úthlutuninni, en samkvæmt almennum
lóða- og framkvæmdaskilmálum, sem m.a. gilda um lóðir til trúfélaga, er kveðið á um
eftirtalda framkvæmdafresti, a) undirstöðu og plata skulu steypt innan þriggja ára, b)hús skal
vera fokhelt innan fjögurra ára, c)hús skal vera fullfrágengið að utan innan fimm ára og d)
yfirborgð lóðar og frágangur við lóðarmörk skal lokið innan sex ára. Ljóst er að skilyrði, a, b
og c hafa ekki verið uppfyllt. Í þriðja lagi liggur fyrir að ekki hefur tekist að fjármagna
bygginguna hérlendis. Ég tel því að forsendur fyrir lóðarúthlutuninni séu brostnar. Ég legg
því til að borgarstjórn fylgi eftir þeirri stefnu sem viðhöfð hefur verið um að framkvæmdir af
þessum toga verði að hefjast innan þriggja ára ella sé lóðarúthlutunin afturkölluð, sjónarmið
um aðstæður varðandi lóðarafturkallanir eftir hrun eiga ekki við nú á einum mesta
hagvaxtaskeiði á landinu og borginni.


Booking.com

Tengdar fréttir sem þú gætir haft áhuga á að lesa: