- Advertisement -

Bjarni Ben og klappstýrurnar sjö

Það var nánast átakanlegt að horfa á Silfrið í gær. Bjarni fjármálaráðherra barði sér á brjóst og hin fögnuðu honum sem mest þau gátu. Bjarni lagði á borðið afrek sín sem fjármálaráðherra og klappstýrurnar sjö nánast risu úr sætum.

En hvert er afrek Bjarna við stjórn ríkisfjármála? Nokkrar klappstýrur notuðu sviðið í gær til að segja okkur Íslendinga vera fremsta meðal þjóða. Bara í hinu og þessu. Óskaplega þreytandi fullyrðingar. Jæja, þá að afrekum Bjarna Benediktssonar.

Hér er verðbólga meiri en í nokkru samanburðarlandi, hér eru vextir margfaldir á við önnur lönd og hér er atvinnuleysi meira en þekkist annars staðar. Svo er bugt hin sig beygja. Jóhann Þorvarðarson er margbúinn að skrifa um þetta hér á Miðjunni.

Þú gætir haft áhuga á þessum

Það er kominn tími til að forystufólk stjórnmálaflokka hætti að setjast við borð þar sem búið er að stappa ofan í það matinn til þess eins að að komi ekki auga á vitleysuna. Nú er meira en nóg komið. Hættið að klappa og viðurkenni að stjórn efnahagsmála hér er síðri en þekkist í samanburðarlöndunum.

Bjarni sýndi á spilin. Varð bálreiður þegar Samherjamálið var rætt. Komst upp með að bulla um Baug og gamla auglýsingu um slaka innkomu Björns Bjarnasonar í ráðherrastól. Þess sama Björns og hinn einstaki Kristján Þór Júlíusson „túrar“ nú með um landið Þvílíkur dúett.

Í Silfrinu var talað um fjölmiðlafrumvarp Davíð Oddssonar. Það var svo svakalegt að meira að segja Halldór heitinn Ásgrímsson barði í borðið. Það fer hér að neðan:

Frumvarp til laga um breytingar á útvarpslögum og lögum um prentrétt:

Dagblaðakaflinn:

„Útgefandi dagblaðs skal ekki hafa aðra óskylda starfsemi með höndum. Þá er markaðsráðandi fyrirtæki, félagi eða lögpersónu í öðrum rekstri óheimilt að eiga eignarhlut í fyrirtæki, félagi eða lögpersónu, sem hefur útgáfu dagblaðs með höndum. Sama á við um einstaklinga sem eiga ráðandi hlut í slíkum fyrirtækjum, félögum eða lögpersónum. Útgefendum og eigendum dagblaða er á hverjum tíma skylt að veita dóms- og kirkjumálaráðherra upplýsingar er gera honum kleift að meta hvort skilyrðum málsgreinar þessarar er fullnægt.

Heimilt er dóms- og kirkjumálaráðherra að leggja á dagsektir að fjárhæð kr. 50.000 til 500.000 á dag til að knýja á um að ákvæðum 2. mgr. verði framfylgt. Dagsektir þessar verða lagðar á þá aðila sem með ólögmætt eignarhald fara og eru aðfarahæfar.“

Í greinagerðinni segir:

„Í þessari grein er við það miðað að fyrirtæki, félag eða lögpersóna, sem hefur dagblaðaútgáfu sem meginmarkmið skuli ekki jafnframt hafa aðra óskylda starfsemi með höndum.“ Síðar segir: „Enn fremur er gert ráð fyrir að markaðsráðandi fyrirtækjum í öðrum rekstri sé óheimilt að eiga eignarhlut í fyrirtæki í dagblaðaútgáfu.“ Og að lokum er þessi tilvitnun: „Nauðsynlegt er að dóms- og kirkjumálaráðuneytið sem eftirlitsaðili með framkvæmd laga um prentrétt hafi greiðan aðgang að nauðsynlegum upplýsingum um eignarhald útgefenda og eigenda dagblaða til að meta hvort skilyrðum laganna er fullnægt.“

Ljósvakakaflinn:

Útgáfa útvarpsleyfis er háð eftirfarandi skilyrðum um eignarhald:

  1. Óheimilt er að veita leyfi til útvarps til fyrirtækis, félags eða lögpersónu sem hefur að meginmarkmiði rekstur sem er óskyldur fjölmiðlarekstri. Einnig er óheimilt að veita félagi, fyrirtæki eða lögpersónu útvarpsleyfi sem að hluta eða öllu leyti er í eigu markaðsráðandi fyrirtækis í óskyldum rekstri. Þá er óheimilt að veita útvarpsleyfi félagi, fyrirtæki eða lögpersónu, sem hefur með höndum útgáfu dagblaðs eða á eignarhluti í fyrirtækjum í dagblaðaútgáfu, beint eða í gegnum önnur félög, fyrirtæki eða lögpersónur.
  2. Við veitingu útvarpsleyfa til einstaklinga skal útvarpsréttarnefnd jafnframt hafa það atriði í huga, sem nefnd eru í a-lið, þ.á m. hvort aðili eða fyrirtæki honum tengd, eru markaðsráðandi á öðrum sviðum viðskiptalífs eða í dagblaðaútgáfu.
  3. Með umsóknum um útvarpleyfi skulu fylgja upplýsingar sem gera útvarpsréttarnefnd kleift að meta hvort skilyrðum a- og b-liðar sé fullnægt.
  4. Skylt er þeim aðilum sem útvarpleyfi hafa að tilkynna um allar breytingar sem verða á eignarhaldi leyfishafa eða þeirra félaga, fyrirtækja eða lögpersóna sem eignarhlut eiga í leyfishafa. Útvarpsréttarnefnd getur afturkallað útvarpsleyfi, ef breytingar verða á eignarhaldi þannig að í bága fari við ákvæði þessarar málsgreinar.

Bjarni Benediktsson kallaði á frekari umfjöllun um þetta mál. Við því verður orðið síðar í dag ef tími gefst til. Annars á morgun.Auglýsing

Tengdar fréttir sem þú gætir haft áhuga á að lesa: