- Advertisement -

Landsréttur drullumallar og ræðst á neytendur!

Spillingin innan dómstólanna er samansúrruð.

Jóhann Þorvarðarson skrifar:

Í pistlinum „Óhreinindi Landsréttar“ sagði ég ykkur frá því hvernig Hervör Þorvaldsdóttir og Aðalsteinn E Jónasson Landsréttardómarar lögðu sérfræðingi orð í munn og rugluðu með eiðsvarinn vitnisburð hans. Núna ætla ég að segja ykkur meira um þennan drullumalls dóm.

Í sératkvæði Eiríks Jónssonar prófessors í lögum og Landsréttardómara stendur:

Þú gætir haft áhuga á þessum

Vinnubrögðin voru því saknæm .

„Sem fyrr segir er ekki ágreiningur meðal dómenda um að vinnubrögð stefnda (Fasteignasalan Torg) við verðmat fasteignarinnar hafi ekki fullnægt þeim kröfum sem gera mátti til hans. Vinnubrögðin voru því saknæm. ….. Þá liggur fyrir matsgerð dómkvadds matsmanns þess efnis að hæfilegt söluverð fasteignarinnar hafi verið vanmetið um 13.000.000 króna. ….. Með matsgerðinni hefur áfrýjandi (ég) ótvírætt sannað að líkur standi til þess að hin saknæma háttsemi stefnda við verðmatið hafi valdið honum tjóni og í raun fært tjóni sínu verulega stoð. Stefndi (fasteignasalan Torg) hefur ekki leitast við að hnekkja matsgerðinni með yfirmati. Í ljósi þess og fyrrgreindrar reglna um sérfræðiábyrgð tel ég ófært að sýkna stefnda á þeim grunni að hann hafi ekki sannað að hann hafi orðið fyrir nokkru tjóni af völdum saknæmrar háttsemi stefnda. ….. Þá ræður engum úrslitum þótt það hafi á endanum verið seljandi sem ákvað verðið, samanber til hliðsjónar dóm Hæstaréttar 4. febrúar 1999 í máli nr. 250/1998, enda tók ákvörðun hans eðli málsins samkvæmt mið af því verði sem stefndi hafði lagt til sem sérfræðingur á þessu sviði. Samkvæmt framangreindu tel ég að fella beri skaðabótaábyrgð á stefnda (Fasteignasalan Torg).“

Sem sagt, Hervör og Aðalsteinn E. viku bæði frá reglunni um sérfræðiábyrgð sem er ófrávíkjanleg samkvæmt lögum um starfsemi fasteignasala og vanvirtu dómafordæmi Hæstaréttar um að hugsanleg vitneskja seljanda um verð á fasteignum dragi ekki úr ábyrgð fasteignasala. Dómurinn aftengir neytendaverndina í fasteignaviðskiptum og gengur gegn vilja Alþingis! Afleiðingin er grafalvarleg fyrir þá sem eru í hugleiðingum að selja eða kaupa íbúð því neytendaverndin er fyrir bí.

Leiddi það til rangs verðmats upp á 13.000.000 króna.

Dómurinn færir óheiðarlegum fasteignasölum vopn í hendur því núna geta þeir vísað í dóminn og sagt viðskiptavininn vera „grandsaman“ um verð á fasteignamarkaði. Starfsheitið „Löggiltur fasteignasali“ er ónýtt eftir drullumall Landsréttar.

Tilgangslaust er að gera samning við fasteignasala um milligöngu í fasteignaviðskiptum. Hann ber ekki lengur sérfræðiábyrgð á sínum verkum. Þið verðið að athuga að verðmat íbúðarhúsnæði er afdrifaríkasta verkefni fasteignasalans.

Fasteignasalan Torg sendi ófaglærðan og réttindalausan starfsmann, Hafdísi Rafnsdóttur, á vettvang til að taka eignina sem um ræðir út og skoða. Leiddi það til rangs verðmats upp á 13.000.000 króna. Áður en dómurinn féll þá var það ófrávíkjanleg regla að eingöngu faglærður og löggiltur fasteignasali megi skoða eign á vettvangi og verðmeta. Kaupandi eignarinnar sem ég var að selja var síðan frænka eins starfsmanns Fasteignasölunnar Torgar, Höllu Unnar Helgadóttur!

Hæstiréttur neitaði mér um áfrýjunarleyfi. Spillingin innan dómstólanna er samansúrruð og þangað er ekki hægt að sækja réttlæti. Er einhver hissa að þjóðin gaf dómstólum falleinkunnina 3,7. Lýðræðið er í hættu nú þegar dómstólar taka völdin af Alþingi eins og í þessu máli!


Tengdar fréttir sem þú gætir haft áhuga á að lesa: