- Advertisement -

Þingmenn samhljóma um að heimila uppkaup bújarða

Gunnar Smári skrifar:

Gunnar Smári.

Breytingar jarða- og ábúðarlögum 2004, sem urðu forsenda uppkaupa auðkýfinga á bújörðum, voru samþykktar samhljóða á Alþingi; ekki nokkur þingmaður var á móti því að opna fyrir uppkaup auðmanna á bújörðum (nokkrir greiddu ekki atkvæði eða voru fjarverandi atkvæðagreiðsluna):

Þessir þingmenn samþykktu jarðalögin: Adolf H. Berndsen, Anna Kristín Gunnarsdóttir, Árni Magnússon, Árni M. Mathiesen, Birgir Ármannsson, Birkir Jón Jónsson, Bjarni Benediktsson, Björgvin G. Sigurðsson, Björn Bjarnason, Bryndís Hlöðversdóttir, Dagný Jónsdóttir, Davíð Oddsson, Drífa Hjartardóttir, Einar K. Guðfinnsson, Einar Már Sigurðarson, Guðjón Hjörleifsson, Guðjón A. Kristjánsson, Guðlaugur Þór Þórðarson, Guðmundur Hallvarðsson, Guðni Ágústsson, Guðrún Ögmundsdóttir, Gunnar Birgisson, Gunnar Örlygsson, Hjálmar Árnason, Jóhann Ársælsson, Jóhanna Sigurðardóttir, Jón Gunnarsson, Katrín Júlíusdóttir, Kjartan Ólafsson, Kristinn H. Gunnarsson, Kristján L. Möller, Lúðvík Bergvinsson, Magnús Þór Hafsteinsson, Mörður Árnason, Pétur H. Blöndal, Sigríður Ingvarsdóttir, Sigríður A. Þórðardóttir, Sigurður Kári Kristjánsson, Sigurjón Þórðarson, Sólveig Pétursdóttir, Valgerður Sverrisdóttir, Þorgerður K. Gunnarsdóttir, Þórunn Sveinbjarnardóttir, Össur Skarphéðinsson

Þú gætir haft áhuga á þessum

Þessi greiddu ekki atkvæði: Jón Bjarnason, Kolbrún Halldórsdóttir, Þuríður Backman, Ögmundur Jónasson

Og þessi voru fjarverandi: Arnbjörg Sveinsdóttir, Ágúst Ólafur Ágústsson, Ásta R. Jóhannesdóttir, Geir H. Haarde, Halldór Ásgrímsson, Jón Kristjánsson, Margrét Frímannsdóttir, Rannveig Guðmundsdóttir, Siv Friðleifsdóttir, Steingrímur J. Sigfússon.

Nöfn þeirra sem enn sitja á þingi eru feitletruð.


Tengdar fréttir sem þú gætir haft áhuga á að lesa: