- Advertisement -

Tillaga Katrínar er svik við þjóðina

Gunnar Smári skrifar:

Já, en ekki það ákvæði sem þjóðin vill heldur það ákvæði sem útgerðaraðallinn hefur samþykkt.Þjóðin vildi þetta ákvæði:

Gunnar Smári.

„Auðlindir í náttúru Íslands, sem ekki eru í einkaeigu, eru sameiginleg og ævarandi eign þjóðarinnar. Enginn getur fengið auðlindirnar, eða réttindi tengd þeim, til eignar eða varanlegra afnota og aldrei má selja þær eða veðsetja. Til auðlinda í þjóðareign teljast náttúrugæði, svo sem nytjastofnar, aðrar auðlindir hafs og hafsbotns innan íslenskrar lögsögu og uppsprettur vatns- og virkjunarréttinda, jarðhita- og námaréttinda. Með lögum má kveða á um þjóðareign á auðlindum undir tiltekinni dýpt frá yfirborði jarðar. Við nýtingu auðlindanna skal hafa sjálfbæra þróun og almannahag að leiðarljósi. Stjórnvöld bera, ásamt þeim sem nýta auðlindirnar, ábyrgð á vernd þeirra. Stjórnvöld geta á grundvelli laga veitt leyfi til afnota eða hagnýtingar auðlinda eða annarra takmarkaðra almannagæða, gegn fullu gjaldi og til tiltekins hóflegs tíma í senn. Slík leyfi skal veita á jafnræðisgrundvelli og þau leiða aldrei til eignarréttar eða óafturkallanlegs forræðis yfir auðlindunum.‟

Þú gætir haft áhuga á þessum

En Katrín lagði þetta til:

„Auðlindir náttúru Íslands tilheyra íslensku þjóðinni. Nýting auðlinda skal grundvallast á sjálfbærri þróun. Náttúruauðlindir og landsréttindi sem ekki eru háð einkaeignarrétti eru þjóðareign. Enginn getur fengið þessi gæði eða réttindi tengd þeim til eignar eða varanlegra afnota. Handhafar löggjafarvalds og framkvæmdarvalds fara með forræði og ráðstöfunarrétt þeirra í umboði þjóðarinnar. Veiting heimilda til nýtingar á náttúruauðlindum og landsréttindum sem eru í þjóðareign eða í eigu íslenska ríkisins skal grundvallast á lögum og gæta skal jafnræðis og gagnsæis. Með lögum skal kveða á um gjaldtöku fyrir heimildir til nýtingar í ábataskyni.“

Eins og sjá má hefur krafan um fullt gjald verið felld út (sem áætla má að sé um 75 milljarðar króna árlega) svo áfram sé hægt að leigja út auðlindir almennings á hrakvirði til fárra (á næsta ári verða veiðigjöldin um 5 milljarðar, örfáum útgerðarmönnum log fyrst og fremst um 10-12 fjölskyldum, verða gefnir um 70 milljarðar króna.Þjóðinni er enginn greiði gerðum með að afgreiða ákvæði Katrínar, það er í raun svik við þjóðina.


Tengdar fréttir sem þú gætir haft áhuga á að lesa: