- Advertisement -

Efnisorð

Efnahagsmál

54 milljarða afleikur í haftamálinu

- skrifar Lilja Mósesdóttir hagfræðingur

Lilja Mósesdóttirm, fyrrverandi alþingismaður og hagfræðingur, hrósar ríkisstjórninni og Seðlabankanum lítt fyrir framgönguna í haftamálinu. „Samkomulag Seðalbankans við aflandskrónueigendur er enn…

SDG: Plan vogunarsjóðanna gekk upp

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, fyrrverandi forsætisráðherra, er ekki sáttur með endalokin í haftalosuninni. Hann skrifar á Facebook. „Það var löngu orðið tímabært að aflétta höftum af…

Krónan gagnast engum

Hilmar Veigar Pétursson, forstjóri CCP, er í viðtali í Markaðnum. Þar segist hann sannfærður um að Ísland eigi að taka upp aðra mynt og horfir hann enn til evrunnar. „Ég hef ekkert farið af þeirri…

Ferðafólk: 60 prósentum meira í janúar

EFNAHAGSMÁL   Kortavelta útlendinga hér á landi nam tæpum tól milljörðum í janúar. Það er rúmum sextíu prósenta meiri velta en hún var á sama tíma í fyrra. Þessi gríðarlegi vöxtur í kortaveltu er…

Útfluningurinn kallar á gengisfellingu

EFNAHAGSMÁL „Styrking gengis til viðbótar við of miklar launahækkanir mun valda því að hin óhjákvæmilega gengislækkun verður enn meiri en ella til að rétta af samkeppnisstöðu landsins. Annars verður…

Óbreyttir stýrivextir?

Efnahagsmál Greiningardeild Landsbankans gerir ráð fyrir að peningastefnunefnd Seðlabankans haldi stýrivöxtum óbreyttum á næsta vaxtaákvörðunarfundi. Ákvörðun nefndarinnar verður tilkynnt…

Spá lækkandi verðbólgu

Efnahagsmál Greiningardeild Landsbankans gerir ráð fyrir að verðbólga verði 1,9 prósent sem er 0,1 prósenti lægri verðbólga en í mánuðinum á undan. Það er samt ótímabært að fagna. „Mesta hækkun…

Íslandsbanki: Spáir áfram lágri verðbólgu

Efnahagsmál Íslandsbankki spáir áfram lágri verðbólgu. Þar á bæ er gert ráð fyrir að vísitala neysluverðs hækki um 0,3 prósent í desember frá nóvembermánuði. Gangi spáin eftir verður verðbólga óbreytt…

Kjarasamningarnir voru hóflegir

Efnahagsmál Ólafur Margeirsson hagfræðingur skrifar fína grein í Viðskiptablaðið. Þar hrekur hann fullyrðingar um ágæti peningamálastefnunnar og afleiðingarnar af háum stýrivöxtum Seðlabanka Íslands.…

Notar Seðlabankinn rangar forsendur?

Efnahagsmál Þorsteinn Sæmundsson, þingmaður Framsóknarflokksins, talaði um vaxtaákvörðun Seðlabankans, sem verður opinberuð í fyrramálið. Þorsteinn las upp eftirfarandi: „Í síðustu viku, nánar…

Seðlabankinn skýtur yfir markið

Efnahagsmál Greiningardeild Landsbanka Íslands segir Seðlabankann hafa áætlað meiri verðbólgu í nóvember en raun varð á. Lækkun verðlags í nóvember reyndist nokkuð meiri en markaðsaðilar höfðu…

Frá oftrú til vantrausts

Efnahagsmál  Arnór Sighvatsson aðstoðarseðlabankastjóri flutti í gær erindi á málþingi Félags löggiltra endurskoðenda um losun fjármagnshafta og leiðina að varanlegum stöðugleika. Í erindinu rakti…

Hátt í 50 milljarða króna afgangur

Efnahagsmál Viðskiptajöfnuður á þriðja árfjórðungi mældist hagstæður um 48,7 milljarða króna í samanburði við 25,7 milljarða afgang á öðrum ársfjórðungi. Þriðji ársfjórðungurinn er allra jafna sá…

Þjónustujöfnuður: Ferðaþjónustan efst

Efnahagsmál Ferðaþjónusta var stærsti þjónustuliður í bæði inn- og útflutningi og var afgangur af henni 49,5 milljarðar. Útflutningur hennar nam 86,4 milljörðum og innflutningur 36,9 milljörðum.…

Kröftugur vöxtur hagkerfisins

Efnahagsmál Töluvert kröftugur hagvöxtur mældist á fyrsta ársfjórðungi þessa árs, en vöxturinn nam 2,9 prósent borið saman við sama fjórðung árið áður. Alls jukust þjóðarútgjöld, sem er samtala…

Markaðurinn óttast verðbólgu

Efnahagsmál Seðlbankinn birtir nýja könnun á væntingum markaðsaðila. Könnunin var framkvæmd dagana 4.-6. maí. Leitað var til 33 markaðsaðila á skuldabréfamarkaði, þ.e. banka, lífeyrissjóða, verðbréfa-…

Landsbankinn: Ögn meiri verðbólga

Efnahagsmál Greiningardeild Landsbankans gerir ráð fyrir að vístala neysluverðs muni hækka um 0,2 prósenstustig í maí. Í frétt bankans segir: „Breyting milli mánaða verður að okkar mati nær…

SDG: Við höfum aukið jöfnuð

Stjórnmál  „Við viljum halda áfram að rétta hlut fólks með millitekjur og lægri tekjur, og það er ósatt sem haldið er fram, og ég hef heyrt í þinginu, að misskipting hafi aukist á Íslandi á…

Skuldirnar hafa margfaldast frá 2007

Jón Daníelsson sagði, í Sprengisandi í morgun, að endurreisn efnahagslífsins víða byggðist of mikið á lántökum og að skuldir vesturlanda hafi allt að tífaldast frá 2007. Hann segist gera ráð fyrir að…

Óbreyttir stýrivextir Seðlabankans

Efnahagsmál Peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands hefur ákveðið að halda vöxtum bankans óbreyttum. Efnahagshorfur til næstu þriggja ára eru samkvæmt nýrri spá Seðlabankans sem birtist í dag í stórum…

Bensín og flug draga úr verðbólgunni

Efnahagsmál Greiningardeild Arion banka spáir 0,1% hækkun á vísitölu neysluverðs (VNV) í ágúst en Hagstofa Íslands birtir mælingu á vísitölunni miðvikudaginn 27. ágúst nk. Gangi spáin eftir mun…

Óvænt niðurstaða reksturs ríkisins

Efnagsmál Nýútkominn ríkisreikningur gefur lokaniðurstöðu fyrir rekstur og efnahag ríkisins á árinu 2013. Niðurstaðan er mun betri en reiknað var með, fyrst og fremst vegna um 25 ma.kr. tekjufærslu…

Sykurskatturinn verður afnuminn

Efnahagsmál  Bjarni Benediktsson, fjármálaráðherra og formaður Sjálfstæðisflokksins, sagði í þættinum Sprengisandurá Bylgjunni, að markmiðið með sykurskattinum hefðu ekki náðst og því væri trúlegast…

Höfum farið illa með krónuna

Efnahagsmál Þorsteinn Sæmundsson, þingmaður Framsóknarflokksins í suðvesturkjördæmi, var í samtali í Reykjavík síðdegis á Bylgjunni, þar sem hann sagði okkur Íslendinga hafa farið illa með krónuna,…

Óbreyttir stýrivextir allt þetta ár

Efnahagsmál Greiningardeild Íslandsbanka spáir að peningastefnunefnd Seðlabankans muni ákveða að halda  stýrivöxtum bankans óbreyttum á næsta vaxtaákvörðunarfundi, sem verður 20. ágúst næstkomandi.…

Stefnir í verulegan halla á ríkisrekstri

Efnahagsmál „Ríkisreikningur fyrir árið 2013 er ekki enn kominn fram en ljóst er að þar stefnir í verulegan halla á rekstri ríkisins og langur vegur er að markmið fjárlaga fyrir það ár náist. Svo…

Hvað kostar krónan? Svar; mikið

Efnahagsmál Hvað kostar krónan íslenska þjóð? „Hún er okkur alveg gríðarlega dýr. Við sjáum að íslenski Seðlabankinn er með hæstu stýrivexti í heimi, allavega hinum vestræna. Það kostar okkur mjög…

Verðbólga enn við markmið Seðlabankans

Efnahagsmál Verðbólga í júlí mældist rétt undir 2,5% verðbólgumarkmiði Seðlabankans, og er júlí sjötti mánuðurinn í röð sem það er uppi á teningnum. Samkvæmt nýbirtum tölum Hagstofunnar lækkaði…

Kafli þrjú af þremur: Bara ein fær leið

(Vegna jarðarfarar verður starf Miðjunnar með öðrum hætti í dag. Við munum birta úrval greina sem voru skrifaðar í tímaritið Mannlíf árið 2008, í aðdraganda hrunsins). Af flestum viðmælendum…

Lánakjör Íslands sömu og Rúmeníu

Efnahagsmál Ríkissjóður Íslands gaf út, sem kunnugt er skuldabréf með gjalddaga árið 2020, fyrir 750 milljónir evra. Greiningardeild Landsbankans hefur, í framhaldi af lántökunni, borið saman…

Landsbankinn spáir verðhjöðnun í júlí

Efnahagsmál Í bráðabirgðaspá hagfræðideildar Lansdbankans er gert ráð fyrir að vísitala neysluverðs lækki um 0,3 prósent milli mánða en að hún hækki um 0,3 prósent í ágúst þegar sumarútsölur ganga til…

Erum á hraðleið að bjargbrúninni

Efnahagsmál Teikn eru á lofti um að illa geti farið í efnahagsmálum. Víða eru tákn ofþenslu. Framundan eru miklar framkvæmdir, skattalækkanir eru boðaðar, ófriður virðist ætla að verða á vinnumarkaði…

Sigmundur Davíð: Vextir eru of háir

Efnahagsmál „Ég hef gagnrýnt bankann fyrir, sem og svo margir aðrir, að vextir hans séu óðeðliega háir miðað við aðstæður hér. Til dæmis miðað við að við höfum verið í höftum. Nú hefur þetta snúist…

Þetta verður líka rannsakað

Hagfræðingarnir Ólafur Arnarson og Ólafur Ísleifsson voru að venju gestir þáttarins Bítið á Bylgjunni í morgun. Tilvonandi skýrsla Hannesar Hólmsteins Gissurarsonar kom til tals. Ólafur Ísleifsson…

Ný gróðaleið í skjóli haftanna?

„Er ekki einboðið að banna fólki að kaupa erlendar vörur með greiðslukorti? Það eru dæmi um að fólk kaupi dýrar erlendar vörur þannig og endurselji í stórum stíl.“ Þetta atriði er meðal þess sem kemur…

Seðlabankinn boðar vaxtahækkun

Efnahagsmál „Peningastefnan hefur náð árangri að undanförnu. Verðbólga hefur hjaðnað að markmiði og slakinn í þjóðarbúskapnum er að hverfa. Sveiflur í verðbólgu og hagvexti hafa einnig minnkað.…

Fargjöld til útlanda hækka mest

Efnahagsmál Vísitala neysluverðs miðuð við verðlag í júní 2014 er 422,8 stig (maí 1988=100) og hækkaði um 0,36% frá fyrra mánuði. Vísitala neysluverðs án húsnæðis er 397,6 stig og hækkaði um 0,48% frá…

Við ætlum að ná árangri

Efnahagsmál „Það er mjög óheppilegt að þetta komi upp svona seint, eftir að gjaldeyrishöftin voru innleidd, það er hinsvegar grundvallaratriði að allir séu jafnir framkvæmd gjaldeyrishaftanna,“ sagði…

Seðlabankinn herðir höftin

Efnahagsmál „Mér finnst í þessu felast yfirlýsing frá Seðlabankanum um að ekkert sé að marka tal ráðamanna um að það eigi að vinda ofan höftunum, losa um höftin. Það er verið að herða á höftunum og…

Er skynsamlegt að afnema verðtryggingu?

Efnahagsmál Lengi hafa verið skiptar skoðanir um hvort rétt sé, eða ekki, að afnema vertrygginguna. Tímaritið Mannlíf fjallaði um þetta árið 2008 og leitaði þá til tveggja manna og spurði hvort þá…

Verðbólgan er 2,5 prósent

Efnahagsmál Síðastliðna tólf mánuði hefur vísitala neysluverðs hækkað um 2,4% og vísitalan án húsnæðis hefur hækkað um 1,1%. Undanfarna þrjá mánuði hefur vísitala neysluverðs hækkað um 0,6% sem…

Þjónusta vegur upp tekjutap af fiski

Efnahagsmál Vörn hefur verið snúið í sókn, hvað varðar viðskipti Íslendinga við aðrar þjóðir. Þetta kemur fram í nýjasta hefti Peningamála Seðlabankans. Þar segir að spáð hefði verið smávægilegum bata…

Gjaldeyrishöft losuð á þremur mánuðum

Efnahagsmál „Við Íslandi blasa fjórir kostir að mati Jóns. Í fyrsta lagi að halda gjaldeyrishöftunum í óbreyttri mynd til langs tíma. Einnig kemur til greina að afnema gjöldin og halda krónunni. Í…