- Advertisement -

Sósíalistar vilja ráðast að rótum spillingarinnar

Níunda tilboð Sósíalistaflokksins til kjósenda vegna Alþingiskosninganna 25. september 2021 snýr að rótgróinni spillingu í samfélaginu. Spilling er raunveruleg vá. Spilling er gríðarleg ógn við hagsmuni alls almennings. Spilling er misbeiting valds í þágu sérhagsmuna. Spilling þrífst á mismunun og elur af sér mismunun. Spilling vegur að lífskjörum almennings, eykur ójöfnuð og viðheldur fátækt. Spilling bitnar mest og verst á þeim sem eru valdlausastir og minnst fá og ekkert eiga. Spilling leiðir til óréttlátrar skiptingar arðs af auðlindum sem þjóðin á og á að njóta ávinningsins af. Spilling grefur undan lýðræði, mannréttindum og réttarríkinu.Spilling leiðir til umhverfisspjalla, mengunar og ofnýtingar og sóunar náttúruauðlinda.

Markmið með framboði Sósíalistaflokk Íslands er að almenningur taki völdin af auðvaldinu, að ríkisvaldið og stofnanir þess þjóni hagsmunum almennings og að samfélagið verði byggt upp af vonum og væntingum fjöldans en ekki eftir kröfum hinna fáu. Markmið flokksins er að lýðræðisvæða atvinnulífið svo almenningur fái völd yfir fyrirtækjunum svo atvinnulífið mótist eftir hagsmunum hans en ekki þeirra sem hafa dregið upp úr þeim fé. Þessi valdatilflutningur frá hinum fáu, ríku og valdamiklu til alls almennings mun höggva að rótum spillingar.


En á leiðinni að þessu markmiði gerir Sósíalistaflokkurinn kjósendum tilboð um að vinna að eftirfarandi:

Þú gætir haft áhuga á þessum
 • Auka gagnsæi hjá hinu opinbera og hjá skráðum fyrirtækjum til að tryggja upplýsingarétt almennings.
 • Styrkja skoðana- og tjáningarfrelsi. Styðja frjálsa fjölmiðla með því að styrkja blaðamenn beint í stað þess að styrkja ritstjórnir fjölmiðla í eigu auðfólks. Auka sjálfstæði Ríkisútvarpsins og gera það aftur að stofnun, auka völd starfsfólks og breikka stjórn þess svo fulltrúar almannasamtaka eigi þar sæti. Breyta Ríkisútvarpinu í þjóðarútvarp, kljúfa það frá flokksræði elítustjórnmálanna.
 • Efla hagsmunaskráningu pólitískra og ópólitískra valdhafa hjá ríki og sveitarfélögum. Færa eftirlit með þessu frá forsætisráðuneytinu til óháðrar stofnunar sem hafi vald til eftirfylgni og inngripa.
 • Auka virka vernd uppljóstrara og styrkja ný lög um hlutverk þeirra í samfélaginu.
 • Auka raunveruleg ábyrgð valdhafa. Ábyrgðarskylda valdhafa er varnartæki almennings gegn misbeitingu valds, yfirsjónum og umboðssvikum.
 • Styrkja sjálfstæði óvilhallra dómstóla. Ryðja dóma ef þess gerist þörf til að vinda ofan af spillingu liðinna áratuga.
 • Auka sjálfstæði lögreglu og vernda hana gegn afskiptum framkvæmdavalds.
 • Styrkja efnahagsbrotadeild lögreglu og skattrannsóknir svo starfsfólk þessara stofnana geti séð við þeim sérfræðingum hinna auðugu, sem vinna við að fela slóð þeirra.
 • Auka sjálfstæði ákæruvalds og vernda gegn afskiptum framkvæmdavalds eða tilraunum fjárveitingavaldsins til að lama það með fjársvelti
 • Innleiða samning Sameinuðu þjóðanna gegn spillingu sem íslenska ríkið skuldbatt sig til að gera 2011.
 • Byggja upp burðugar, sjálfstæðar og óháðar eftirlits- og upplýsingastofnanir, svo sem Umboðsmann Alþingis, Ríkisendurskoðun, Samkeppniseftirlit, Umhverfisstofnun, Hagrannsóknastofnun, Hagstofu, mannréttindastofnun o.fl. til að tryggja virkt eftirlit og réttar upplýsingar.
 • Byggja upp sérstaka and-spillingarstofnun sem vinni að því að upplýsa um spillingu og vinna gegn henni.
 • Íslenska ríkið standi við fjölþjóðlegar skuldbindingar um aðgerðir gegn spillingu. Samstarf við aðrar þjóðir og fjölþjóðlegar stofnanir á þessu sviði eflt.
 • Styrkja og styðja frjáls félög sem vinna gegn spillingu.

Tengdar fréttir sem þú gætir haft áhuga á að lesa: