- Advertisement -

Þorsteinn: Áhrifa Costco gætir víða

Þorsteinn Víglundsson félagsmálaráðherrar skrifar um áhrifin af komu Costco á verðlag hér.

Þau miklu áhrif sem innkoma Costco á íslenskan smásölumarkað hefur haft sýnir hversu mikilvæg öflug og góð samkeppni er fyrir lífsskilyrði okkar. Áhrifa Costco gætir víða, hvort sem horft er til verðlagningar heimilistækja, hjólbarða, fatnaðar, eldsneytis eða matvæla. IKEA er annað dæmi um erlenda verslunarkeðju sem hefur haft mikil og góð áhrif á vöruverð hér á landi og áhugavert verður að fylgjast með áhrifum H&M á íslenska fataverslun þegar fyrsta verslunin opnar síðar í þessum mánuði.

Erlend samkeppni veitir innlendum aðilum nauðsynlegt aðhald, lækkar vöruverð fyrir okkur öll og tryggir meira vöruúrval en ella. Við eigum sífellt að leitast við að tryggja sem mesta samkeppni til að tryggja sem lægst vöruverð og mestan kaupmátt. Um það eru flestir landsmenn vafalítið sammála. Við viljum að lífskjör hér á landi standist samanburð við nágrannalönd okkar á öllum sviðum samfélagsins, hvort sem horft er til launa, vaxtakostnaðar eða vöruverðs.

Það leiðir hugann að ýmsum þeim mörkuðum sem enn búa við ríka vernd frá samkeppni og það háa verð sem íslenskir neytendur greiða fyrir þá vernd. Matvörumarkaðurinn er þar augljóst dæmi. Meðfylgjandi mynd sýnir grófan samanburð á kostnaði matarkörfunnar eftir löndum. Matvöru hefur verið skipt í tvo flokka, innlenda matvörur sem nýtur ríkrar innflutningsverndar, (mjólk, kjöt og ostar) og aðra matvöru sem nýtur lítillar eða engrar verndar (innlend og erlend). Eins og sjá má trónir kostnaður matarkörfunnar hér á landi upp úr í þessum samanburði. Hár kostnaður þeirra matvæla sem njóta ríkrar verndar skýrir stærstan hluta þess munar. Það er hins vegar mun minni verðmunur er á milli landa þegar kemur að þeim vörum sem búa við lítt eða óhefta samkeppni. Það sýnir ótvírætt kosti samkeppninnar, ekki aðeins hér á landi heldur ekki síður í samanburðarlöndunum.

Fátt gæti betur tryggt Íslendingum samkeppnishæft matvælaverð en aukin samkeppni í landbúnaði. Það er löngu tímabært að horfast í augu við þann mikla kostnað sem verndin veldur íslenskum neytendum. Það er ekkert náttúrulögmál að við séum með eitt hæsta matvælaverð í heimi. Það er löngu tímabært að breyta þessu. Látum hagsmuni almennings ráða för.

Birtist á Facebooksíðu höfundar rétt í þessu.


Tengdar fréttir sem þú gætir haft áhuga á að lesa: