- Advertisement -

Efnisorð

Alþingi

Þegjandi meirihluti

Ákvæðið beinist einkum gegn því að börn séu sett í þá aðstöðu að vera látin líða fyrir athafnir foreldra sinna eða ættingja.Rauði kross íslands. Halldór Auðar Svansson skrifaði: Hér sjáum við

Íslendingar minna menntaðir en aðrir

„Við verðum að horfa á þá stöðu að fyrir tíu árum voru rúmlega 12.000 sem tóku námslán en þeir voru einungis 5.000 í fyrra. Hvað veldur þessu?“ „Aðsókn ungs fólks í framhaldsnám er mun minni á

Bjarni geldur varhug við vilja Katrínar

Sigmundur Davíð og Bjarni á góðri stund. Það er áður en Sigmundur sagði af sér sem forssætisráðherra. Félagarnir Sigmundur Davíð og Bjarni Benediktsson mættust í umræðu á þinginu í dag.

Dagurinn hans Jóns dómsmálaráðherra

Ekki er víst hvort Jón Gunnarsson sé á síðustu metrunum sem ráðherra í ríkisstjorn Íslands. Hvað um það, hann verður í aðalhlutverki á fyrsta þingdegi að afloknu jólafríi þinganna. Þingfundur

Eftirlitsstofnun EFTA rassskellti okkur

„Eftirlitsstofnun EFTA var að rassskella okkur í dag fyrir það að við séum ekki nógu dugleg að innleiða EES-tilskipanir og reglugerðir sem mér þykir mjög miður,“ sagði Lenya Rún Taha Karim Pírati á

Bjarni lét skoða allt nema eigin ábyrgð

"Nægir þar að nefna að einn ráðherra varaði þjóðina ekki við þótt hann sæi það skýrt fyrir að þessi sala yrði klúður en varaði hins vegar hina ráðherrana við sem skelltu við skollaeyrum." „Við

Má ekki gagnrýna forsætisráðherra?

„...það er nú þegar búið að klippa vænginn aðeins af stjórnarandstöðunni...“ „Mig langar mig að minna á að við erum með stjórnarskrá sem er í gildi hér og í stjórnarskránni er kveðið á um

Lánakjör: Snjóhengjan brestur á næsta ári

„Sjálfstæðisflokkurinn talaði um lægstu vexti í sögunni í síðustu kosningabaráttu. Þessir lægstu vextir sögunnar stóðu í einhverja fjóra mánuði.“ Það er staðreynd að íslenska krónan vinnur

Segir suma þingmenn misbjóða þjóðinni

Framkoma margra þingmanna er löngu orðið stjórnlaus. „Framkoma þingmanna með málþófi og trúnaðarbresti er ljótur blettur á starfi Alþingis. Hvergi í nálægum löndum eru þingtíma löggjafans jafn

Lilja Rafney Vg vill selja báða bankana

„Ég held að draumur margra, mín og annarra, um einhvern samfélagsbanka sé tálsýn því að ríkið mun og hefur ekki haft neitt með það að gera hvernig rekstri bankanna er hagað í sinni eigu og hefur

Útþynnt útlendingafrumvarp Jóns

Þingmenn tókust á um hvort rétt sé, eða ekki, að taka útlendingafrumvarp Jóns Gunnarssonar á dagskrá fyrir jól. Sigmundur Davíð hefur nokkuð sérstaka sýn á málinu. „Ég kem hér upp til að reyna að

Ráðherra er algerlega kominn út í skurð

Þetta er rangt, kallaði Bjarni. Það sem hæstvirtur fjármálaráðherra lagði til á sínum blaðamannafundi um daginn var að ÍL-sjóður yrði knúinn í gjaldþrot með lagasetningu til að koma í veg fyrir að

Fúsksalan á Íslandsbanka

„Ríkisstjórnin hefur svo sannarlega ekki tekið utan um fátækt fólk. Öðru máli gegnir um yfirstéttina. „Fjármálaráðherra hefur tvívegis selt hluti ríkisins í Íslandsbanka hf. á undirverði, fyrst

Til hvers er stjórnarskráin?

„En þeim finnst samt ekkert mál að setja lög sem brjóta gegn henni. Skemmtileg mótsögn.“ „Til hvers er stjórnarskráin eiginlega? Jú, stjórnarskrá lýðveldisins er æðstu lög Íslands sem öll önnur

Fjárfestingar lækka veiðigjöldin

Okkur datt ekki í hug, leyfi ég mér að segja, að túlka mætti þau lög þannig......þá myndi það um leið þýða að það væri ekki bara hann sem fengi skattalegar ívilnanir heldur allir aðrir sem greiða

Lög sem ganga gegn friðhelgi einkalífs

Guðmundur Ingi: „Þetta er grafalvarlegt mál vegna þess að þarna er verið hreinlega að hóta því að ef allar upplýsingar séu ekki til staðar þá verður viðkomandi maki tekjulaus.“ „Það er mat

Afplánun er fyrir fanga, ekki fangaverði

„...þar eru menn sem virða engin þau mörk sem áður hafa gilt hér á landi.“ „Nýjustu fréttir sem við heyrum af fangelsismálum eru að til standi að rífa turninn á Litla-Hrauni til að gera umhverfið

Jón skammast við eigin flokk

Jón Gunnarsson: Einnig verður að hafa í huga hvað fangelsismálayfirvöld hafa fengið í fangið; miklu lengri dóma, fleiri dóma og gríðarlega aukinn fjölda í gæsluvarðhaldi. „Það hefur verið

Stækka báknið og auka ríkisútgjöld

„...þessi stjórn hefur jafnt og þétt haldið áfram að stækka báknið og auka ríkisútgjöld alveg gífurlega.“ „Alþingi horfir upp á það núna að þessi ríkisstjórn er að fara að slá öll met í

Sigurður Ingi sakar Kristrúnu um vanþekkingu

Sigurður Ingi framsóknarforingi fer létt með þetta. Þegar Kristrún Frostadóttir bendir á að peningar til húsnæðisuppbygginga er meira en helmingað, úr 3,7 milljörðum í 1,7 steig Framsóknarforinginn í

Höfnuðu bón þingmanna um lögfræðiálit

„Ég er svolítið hugsi yfir vinnuaðstöðu tiltekinna nefnda hér á þingi þegar upp koma mál af þessu tagi sem gerist reyndar býsna oft. Það eru einhver mál þar sem stjórnvöld þurfa að bregðast við með

Förum þriðju leiðina

„Mér finnst stundum eins og hér séum við stödd í einhverri kirkju og valið standi á milli lútersku og kaþólsku. Það er ekki svo þegar kemur að mynt og gengismálum. Við erum föst í einhverri

Bjarni fjármálaráðherra er rangstæður

Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir nefndi fyrirætlanir Bjarna Benediktssonar um að þröngva ÍL-sjóði upp á lífeyrissjóðina. Þeir hafa látið lögfræðiálit, sem Bjarni hefur vísað út í hafsauga.

Vilja þrengja að minni stjórnmálaflokkum

Nokkrir þingmenn Sjálfstæðisflokksins hafa lagt fram frumvarp sem er ætlað að þrengja að minni flokkum. Nú er það svo að þeir flokkar sem fá 2,5 prósent atkvæða, og engan þingmann, eiga rétt á styrk

Mikilvægt að læra af vinnu

„Ein helsta hindrunin í vegi námsmanna sem þurfa að treysta á framfærslulán frá Menntasjóði eru reglur um skerðingar á framfærslu vegna tekna námsmanna. Einhleypur nemandi sem býr á stúdentagörðum

Forsætisráðherra bar af sér sakir

„Nýlega óskaði ég eftir því að hæstvirtur forsætisráðherra kæmi fyrir fjárlaganefnd til að svara þar spurningum nefndarinnar, í grunninn um það hvort forsendur fjárlaga standist, hvort ríkisstjórnin

„Hvernig getum við réttlæt þetta?“

Þetta er hátt í fimm sinnum lægri fjárhæð en við erum með í mánaðarlaun hér í þessum sal. „Hvernig getum við hér í þessum sal réttlætt það fyrir sjálfum okkur og öðrum að óskertur lífeyrir hjá

„Dómsmálaráðherra lýsir yfir stríði“

Velferðarkerfið er í molum og úrræðaleysið er algjört. „Stríð. Stríð gegn skipulagðri brotastarfsemi, stríð gegn fíkniefnum, stríð gegn jaðarsettu fólki. Dómsmálaráðherra lýsir yfir stríði;

Willum veldur vonbrigðum

„Ég er ekki vön að skipta skapi þegar ég tala við hæstvirtan heilbrigðisráðherra. Oftast hef ég nú bara átt rólegt og gott samtal við ágætan hæstvirtan heilbrigðisráðherra. En þögn hans núna hefur

Fólk grotnar niður á biðlistum

„Samkvæmt heimasíðu landlæknis bíða 80% þeirra sem þurfa liðskiptaaðgerðir í tvö ár eða lengur eftir að komast í aðgerð. Viðkomandi er kannski nr. 399 á biðlista eftir aðgerð, veikur heima og

Er ábyrgðin Bjarna eða er hún það ekki?

Þingmenn Sjálfstæðisflokksins hafa, margir hverjir, keppst við að lýsa yfir sakleysi formannsins síns, Bjarna Benediktssonar af sölunni á Íslandsbanka. Á að sama skapi hafa stjórnarandstæðingar

Ekki markmið að fá sem hæst verð

„Átti ekki hæstvirtur fjármálaráðherra að tryggja hæsta verð fyrir hlutinn? Við megum ekki gleyma því að í þeirri greinargerð sem skilað var til þingnefnda var sérstaklega kveðið á um að hæsta verð

Bjarni skilur ekki ábyrgð sína

Oddný Harðardóttir skrifaði: Fjármála- og efnahagsráðherra sagði í umræðunni í gær á Alþingi að það að halda því fram að hann hafi brotið lög með sölunni á hlutunum í Íslandsbanka væri líkt og að

Megum ekki sökkva á sama plan og Bjarni

„Ef hæstvirtur fjármálaráðherra hyggst standa við stóru orðin og reyna að setja hér ÍL-sjóð í þrot með lögum fyrir jól þá kallar það auðvitað á vandaða meðferð á Alþingi,“ sagði Jóhann Páll

Vill skýrsluna um Lindarhvol

„Ég hvet þingmenn til þess að leita eftir því að fá fyllri mynd af þessari atburðarás allri saman...“ „Þegar við ræðum afmarkaða rannsókn á öðrum áfanga í sölu hlutabréfa ríkisins í Íslandsbanka

Kjarnorkulandið Ísland

Úr Alþingi, Eyjólfur Ármannsson Flokki fólksins: Við erum búin að samþykkja þriðja orkupakkann, við erum búin að samþykkja að gangast undir orkustefnu ESB sem er gjaldþrota, von der Leyen er búin

Neyðarástand ríkir í heilbrigðiskerfinu

„Nú ríkir neyðarástand víða í heilbrigðiskerfinu okkar, starfsaðstæður eru óboðlegar á mörgum stöðum og biðlistar lengjast, fólk þarf að bíða dögum saman eftir tíma hjá heilsugæslunni og

Bjarni er einn af; „draugum fortíðar“

...tók sjálfur þátt í að hengja þennan myllustein um háls skattgreiðenda... „Um þetta hafði maður náttúrlega miklar efasemdir en um þetta var samið við ríkisstjórnarmyndunina 2003 og ef það hefði

Leggur guð og andskotann að jöfnu

Björn Leví Gunnarsson var ávíttur af forseta Alþingis, Andrési Inga Jónssyni flokksbróður sínum, fyrir að hafa sagt: Andskotinn hafi það. Björn Leví óskaði eftir að bera af sér sakir. Þar sagði

Kósý bannað á Alþingi

„Fyrr í dag áminnti virðulegur forseti mig fyrir að nota ekki íslenskt mál í ræðustól. Því langar mig að benda forseta á að í íslenskri nútímamálsorðabók Stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum

„Nýja Framsókn“ skoðanalaust rekald

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. „Ráðherrann gat ekki með nokkru móti svarað því hvað honum fyndist um málið eða málaflokkinn yfir höfuð. Ráðherranefnd um útlendingamál (sem hann á ekki sæti í) ætti

Segjast vera velferðarsinnuð

Kristrún Frostadóttir. „Það sem við í Samfylkingunni köllum aftur á móti eftir er að tækifæri gefist raunverulega til að ræða um pólitískar áherslur því að þetta hringl með hvaða hugmyndafræði

Erum í bandalagi um kjarnavopn

Andrés Ingi Jónsson:Ísland þarf að nota rödd sína til að hafna kjarnavopnum og meðan við erum innan NATO þá þýðir það að hafna því að NATO normalíseri kjarnavopn. "Það er ólíkt hvernig við höldum

Guðrún gagnrýnir ríkisstjórnina harkalega

Ríkisstjórnin fær það óþvegið hjá Guðrúnu Hafsteinsdóttur Sjálfstæðisflokki. Ekki síst heilbrigðisráðherrar tveggja ríkisstj´órnina flokkanna þriggja. „Krabbameinsdeildin löngu sprungin og engin

Bjarni fann upp nýja verðtryggingu

Jóhann Páll Jóhannsson skrifar: Þá er Bjarni Benediktsson mættur með refsivöndinn að hækka gjöldin. Hann talar um mikilvægi aðhalds en takið eftir því að það er millitekjufólkið og lágtekjufólkið

Óli Björn skammast við Bjarna formann

Ég held að við verðum að horfast í augu við það að við þurfum aukinn aga í opinber fjármál, ríkisfjármál sérstaklega. Þá gerum við það fyrst og fremst með því að leiða í lög útgjaldareglu, sagði Óli

Jóhann komst að þessu um Alþingi í dag

Jóhann Óli Eiðsson blaðamaður varð heldur hissa í dag þegar hann komst að þeirri staðreynd að hjá Alþingi starfa alls 117 einstaklingar. Inni í þeirri tölu eru hvorki þingmenn né starfsfólk

Katrín stendur þétt að baki Sigurðar Inga

Jóhann Páll Jóhannsson, Samfylkingu: Ef Vigdís Häsler, alin upp af íslenskum foreldrum, vel menntuð með framhaldsgráðu frá breskum háskóla, kona sem hefur starfað sem aðstoðarmaður ráðherra og er

„Frábær kjör á húsnæðislánum í dag“

„Skuldir heimilanna eru nú meira en þriðjungi lægri, í hlutfalli við ráðstöfunartekjur, en fyrir áratug síðan. Í hlutfalli við landsframleiðslu eru skuldir heimilanna hvergi lægri á Norðurlöndum en

Byggðastefnan hefur siglt í strand

Þorgrímur Sigmundsson. „Eins og við höfum svo sorglega verið minnt á hér í orðum nokkurra þingmanna þá hefur byggðaþróun og byggðastefna á Íslandi algjörlega siglt í strand. Það sést með skýrum

Algjört úrræðaleysið ríkisstjórnarinnar

Nú liggur þingmálaskrá ríkisstjórnarinnar fyrir og hvergi er að finna aðgerðir fyrir heimilin í landinu vegna verðhækkana. Ráðherrar sem sitja í ríkisstjórn hafa samt ýjað að þessu, sagði Kristrún

Gróflega sé brotið á Seyðfirðingum

Jódís Skúladóttir: „Hvernig getur það átt sér stað að svona gróflega sé brotið á íbúum og orð þeirra heyrist ekki? Það verður að stíga inn og standa með fólkinu sem hefur liðið nóg eftir

Vilhjálmur deilir hart á eigin ráðherra

„Við erum rafmagnslaus í dag þegar við erum að tala um það eitt að samfélagið okkar geti vaxið eðlilega, bara venjulegan vöxt samfélags, og hvað þá þegar við tölum um orkuskiptin og alþjóðlegar

„Af hverju gerist ekkert á þinginu?“

„Að auki er eftirlit þingsins í algeru lágmarki í boði meirihlutans.“ „Af hverju gerist ekkert á þinginu? Af hverju sofna alltaf endalaust mörg mál í nefnd eða eru lögð fram aftur og aftur og

„Við megum ekki láta okkar eftir liggja“

„Eins og við Íslendingar gerum okkur mætavel grein fyrir lyftum við ekki stærstu byrðunum í því verkefni að streitast á móti árás Rússa en það er ánægjulegt að finna fyrir þeirri eindrægni sem ríkir

Eitruð karlmennska og innrásin í Úkraínu

Jódís Skúladóttir: „Það hefur verið okkar skoðun í VG að aukinn vígbúnaður og vígvæðing og hernaðarbandalög séu ekki besta leiðin til að tryggja frið í heiminum.“ „Ef einhverjum einhvers staðar

Jakob Frímann með James Bond á Alþingi

„Ef maður rýnir í nafn háttvirts þingmanns, Þórarins Inga Péturssonar, í hans fangamark, mætti e.t.v. skilgreina hann sem einn af fjölmörgum föngum aðstæðna þeirra sem ríkja á Íslandi í þessum efnum.