- Advertisement -

Efnisorð

Alþingi

„Dæmum fólk úr leik með fátækt“

Að festast í fátæktargildru og hafa enga leið út úr henni er vítahringur sem verður að rjúfa. „Við dæmum fólk úr leik með fátækt. Það er ólíðandi gagnvart þeim sem í því lenda, konum og körlum,

Ísland í dag: 2.500 þurftu matargjafir

Við vitum líka að það er ekki til endalaust fjármagn í ríkissjóði til að hjálpa öllum um allt hvað eina og gera allt fyrir alla. En það er samt sem áður hægt að mínu mati að forgangsraða fjármunum

Segir Svandísi sitja á skýrslunni

Þessi vinnubrögð eru einfaldlega ekki boðleg. „Forsvarsfólk hjúkrunarheimila landsins hefur undanfarin ár verið eins og hrópandinn í eyðimörkinni, hefur án árangurs reynt að ná eyrum stjórnvalda

Dæmd til að svelta

„Jafnrétti, meðalhóf, réttlæti eru orð sem oft eru notuð á Alþingi. Allir eru jafnir fyrir lögum, segir stjórnarskráin, en förum við eftir því? Sjáum við til þess með lögum og reglum sem við

Erum eina þjóðin…

„Mig langar aðeins til að ræða samspil verðbólgu, atvinnuleysis, vaxta og gengis krónunnar okkar. Við erum eina þjóðin á Vesturlöndum þar sem Covid hefur leitt til aukinnar verðbólgu. Við búum við

Skiptir aðhaldskrafa engu máli?

„Varðandi aðhaldskröfuna, hálft prósent, þá hefur verið sagt að heilbrigðisþjónustan muni verða tryggð og þessi aðhaldskrafa skiptir ekki sköpum í því samhengi,“ sagði Willum Þór Þórsson, formaður

Skatturinn hætti að rukka fyrir RÚV

„Með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á lögum um Ríkisútvarpið sem fela í sér breytt fyrirkomulag við innheimtu útvarpsgjalds. Lagt er til að gjaldið verði innheimt með beinum hætti tvisvar á

Ekkert vaxið eins og ráðuneyti Katrínar

Forsætisráðherrarnir, núverandi og fyrrverandi, Katrín Jakobsdóttir og Sigmundur Davíð Gunnlaugsson takast stundum á í þingsal. Nýlegt dæmi: Sigmundur Davíð Gunnlaugsson: „Ríkisstjórnin hefur eytt

Eftirbátar Færeyinga

Bjarkey Olsen og Sigurður Ingi. „Það er hægt að horfa til vina okkar Færeyinga sem hafa grafið í kringum 20 göng sem eru samtals 55 km. Það er u.þ.b. sjöfalt lengra en við höfum grafið á hvern

Vill svifta Voga skipulagsvaldi

Ásmundur Friðriksson vill svifta sveitarfélagið skipulagvaldi þar sem sveitarfélagið hefur hafnað langingu Suðurnesjalínu 2. „Á miðvikudaginn hafnaði bæjarstjórn sveitarfélagsins Voga að veita

Metnaður fjármálaráðherra

„Má ég vekja athygli á því að við erum með yfir 300 milljarða halla á ríkissjóði á þessu ári. Það eru um 40% af tekjum ríkissjóðs. Telji menn það ekki vera metnað í verki þá veit ég ekki hvað menn

Óþolandi blaður í fjármálaráðherranum

Oddný Harðardóttir: „Ég sit í þingsal og hlusta á fjármálaráðherrann segja að staða heimilana sé mjög góð. Ætli hann hafi ekki átt leið á Suðurnesin síðan hann fór síðast til útlanda? Á

Ríkisstjórnin hefur brugðist þjóðinni

„Því miður hefur ríkisstjórnin skitið upp á bak í Covid-málinu og það bæði í bóluefnamálinu og sérstaklega í vörnum gegn veirunni á landamærum.“ „Klúður ríkisstjórnarinnar í veiruvörnum vegna

Miðflokksmenn duttu í fullkomna dellu

„Ég hef oft verið hrifinn af Miðflokksmönnum, stundum hitta þeir naglann á höfuðið. En svo allt í einu detta þeir inn í alveg fullkomna dellu, sem endurspeglar auðvitað svolítið það sem er að gerast

Atvinnurekendur út úr lífeyrissjóðunum

Ég myndi segja að ástandið í dag sé hættulegt. „Við fjöllum hér um tillögu til þingsályktunar um aukið lýðræði og gagnsæi í lífeyrissjóðum, tillögu Flokks fólksins, sem er, held ég, krafa þeirra

Vilja afnema 70 ára regluna

„Flutningsmenn benda á að lífsgæði og aðstæður hafa breyst mikið frá því að lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins voru sett. Auknar lífslíkur og bætt heilsa fólks hefur gert því kleift að

Launafólk ráði meiru í lífeyrissjóðunum

„Ég mæli hér fyrir þingsályktunartillögu um aukið lýðræði og gagnsæi í lífeyrissjóðum og geri það fyrir hönd gervalls þingflokks Flokks fólksins,“ sagði Inga Sæland, formaður Flokks fólksins, á

Vilja fullan aðskilnað ríkis og kirkju

„Í þessari þingsályktunartillögu er mælt fyrir um tvennt: Í fyrsta lagi að lagt verði fram lagafrumvarp sem feli í sér fullan aðskilnað ríkis og kirkju að lögum að formi, efni og fjárhag,“ sagði Jón

Þráspurð Katrín svarar engu

„Mig langar til að koma upp í beinu framhaldi af óundirbúnum fyrirspurnum þar sem hæstvirtur forsætisráðherra fékk þá spurningu, ekki í tvígang heldur ítrekað, hver hennar afstaða væri til tiltekins

Okur verði refsivert

Þingmenn Flokks fólksins hafa lagt fram og mælt fyrir frumvarpi þar sem gert ráð fyrir að okur verði gert refsivert. „Það er í rauninni með hreinum ólíkindum hvernig við virðumst alltaf grípa um

Snakillur fjármálaráðherra á Alþingi

Guðmundur Andri Thorsson. Eftirtektarvert var hvernig Bjarni Benediktsson brást við einfaldari spurningu á Alþingi í dag. Guðmundur Andri Thorsson spurði og byrjaði á að vitna í landslög:

Ríkisstjórnin hunsar vilja Alþingis

Andlegt og líkamlegt ofbeldi hefur verið hlutskipti fatlaðs fólks í aldanna rás og er því miður enn. Guðmundur Ingi Kristinsson: Fatlað fólk fyrst, svo allt hitt. „Hvar er lögfesting á

Svandís virðir Alþingi ekki svars

„Þann 27. janúar síðastliðinn óskaði nefndarfólk í háttvirtri velferðarnefnd eftir minnisblaði frá heilbrigðisráðuneyti vegna þeirrar ákvörðunar heilbrigðisráðherra að færa rannsóknir á leghálssýnum

Vill auka veg „Hálftíma hálfvitanna“

„Hálftími hálfvitanna, hefur þessi dagskrárliður, störf þingsins, sem ég tala hér í, oft verið kallaður. Og nú, í breyttu skipulagi þingvikunnar, er hann bara einu sinni í viku í staðinn fyrir

Ærandi þögn Framsóknarráðherranna

„Örfáum klukkustundum eftir að íslenska ríkið tapaði máli gegn konu hafði hæstvirtur menntamálaráðherra strax lýst því yfir að dómnum yrði áfrýjað. Það tók hana reyndar umtalsvert lengri tíma að

„Giftingarskatturinn“ leggst á öryrkja

Er ekki kominn tími til að hætta þessu fjárhagslega ofbeldi. „Á sama tíma og við heyrum um launahækkanir upp á 370.000 kr. á mánuði, það ofan á 2,5 millj. kr. mánaðarlaun og einnig eingreiðslu

Það eru engir spilakassar í Garðabæ

„Hvers vegna er ríkisstjórnin ekki í stríði þegar verið er selja sjúkraupplýsingar í dómsmálum? Einnig eru upplýsingar um fjárhagsstöðu einstaklinga seldar sem hver önnur gróðavara.“

Svandís í stríði hér og þar

„Í miðjum Covid-faraldri er hæstvirtur heilbrigðisráðherra í stríði við sjúkraþjálfara, talmeinafræðinga og hjúkrunarheimili. Biðlistar í sjúkraþjálfun lengjast og afleiðingarnar verða þær að

„Hvar var forseti þingsins þá?“

„Ég kem hér upp til að bera af mér sakir þegar þingmenn stjórnarflokkanna og hæstvirtur heilbrigðisráðherra sakar mig um að hafa brotið trúnað. Í fréttatilkynningu sem hangir inni á vef

Er Sigmundur Davíð heigull?

„Ég er að hugsa um að gefa háttvirtum þingmanni færi á að gera það sem hann þykist vilja gera, að taka þátt í umræðunni, og ég ætla að biðja hann um að vera ekki sá heigull að skáskjóta sér undan

Vill helst fá kristna flóttamenn

„Ég er reyndar þeirrar skoðunar að við eigum að leggja áherslu á að fá hingað kristna flóttamenn vegna þess að þeir eru ofsóttustu flóttamennirnir í heiminum. En ég veit til þess að meiri hluti

Áhugalausir þingmenn í fjárlaganefnd

Þá bara streyma fjármunir úr ríkissjóði endalaust. Birgir Þórarinsson. „Ég hef bara rekið mig á það innan fjárlaganefndar að þegar maður spyr um einstaka liði sem hafa farið fram úr og farið er

Er stjórnarskrármál Katrínar boðlegt?

„Auðvitað má segja að það sé heldur sérkennileg niðurstaða að breytingar á stjórnarskránni, grundvallarlögum íslenskrar stjórnskipunar, birtist nú í formi þingmannafrumvarps, frumvarps sem lagt er

Bútasaumur Katrínar forsætisráðherra

Guðmundur Andri Thorsson. Guðmundur Andri Thorsson er meðal þeirra þingmanna sem fagna ekki frumvörpum Katrínar Jakobsdóttur um breytingar á stjórnarskránni. „Núgildandi stjórnarskrá er hins

Covid kostar einn milljarð á dag

Það þýðir m.a. að framlengja hlutastörf, greiðsluskjól, útvíkka vinnustaðastyrki, auka stuðningslán, útvíkka viðspyrnustyrki, bæta framfærslu námsmanna sumarstörf og veita frekara svigrúm til að

Veiðigjöldin fjórfalt hærri á Grænlandi

Guðjón Brjánsson. „Stjórnvöld á Grænlandi innheimta mun hærri veiðigjöld af fiskafla en tíðkast á Íslandi. Í ársbyrjun 2018 tók gildi nýtt veiðileyfagjaldakerfi til mikils ábata fyrir samfélagið.

Ríkisstjórn talar mikið en gerir lítið

Jón Steindór Valldimarsson. „Stundum er sagt: Verkin tala. Það á a.m.k. ekki við um ríkisstjórnina þegar opinberar fjárfestingar eru annars vegar. Samkvæmt nýjum gögnum frá Hagstofu Íslands hefur

Bjarni er tregastur allra ráðherra

Skjáskot: RÚV. Björn Leví Gunnarsson sagði frá því á Alþingi í dag að hann hafði reiknað út hversu lengi hver ráðherra er að svara fyrirspurnum þingmanna. Bjarni Benediktsson er tregastur til

„Getum alltaf kallað til baka kvótann“

Hverjir hafa efni á að kaupa ef þetta fer á markað? „Við í Flokki fólksins höfum sagt að við viljum fá arð af auðlindinni. Við viljum fá hæsta mögulega verð fyrir aðgang að auðlindinni. Hvernig

„Ég er á móti byltingum“

Þess vegna var svo margt í upphaflegum tillögum stjórnlagaráðs á sínum tíma sem mér féll illa. „Ég er á móti byltingum. Það kemur ekki á óvart, ég er formaður Framsóknarflokksins. Við viljum

Borga Norðmönnum miklu hærra verð

Logi Einarsson.... gríðarlega miklir hagsmunir í því að útgerð fái sem hæst verð... „Í mars 2019 kom fram í tölum frá Verðlagsstofu skiptaverðs að meðalverð íslenskra skipa sem seldu kolmunna til

Bjarni vill ekki upplýsingar

„Ég verð að svara því neitandi að ég muni halda áfram að láta á það reyna hvort við getum krafist þess að fá upplýsingarnar til okkar í þeim tilgangi að koma þeim til þingsins. Ég get ekki nema bara

Dómgreindarbrestur dómsmálaráðherra

„Fyrir réttarkerfið hefur það allt að segja að það bæði starfi sjálfstætt og ásýndin sé að svo sé. Undir þennan hatt falla dómstólarnir, ákæruvaldið og lögreglan. Sjálfstæði þessara stofnana er í

Bjarni „dáist dálítið“ að Katrínu

Bjarni: „Ég hef sömuleiðis lýst því áður að ég telji það rangtúlkun að þingið sé með einhverjum hætti bundið af þeirri þjóðaratkvæðagreiðslu sem átti sér stað á sínum tíma.“ „Ég vil láta það koma

Ráðherrann blaðraði bara

Oddný Harðardóttir skrifar: Félags- og barnamálaráðherra var spurður í þinginu í dag hvað hann sem ráðherra málaflokksins ætlaði að gera til að mæta neyðinni sem ríkir á heimilum þeirra sem búa

Erum ekki fasistar, nasistar og ekki rasistar

Það er ómannúðlegt, herra forseti. „Ég og félagar mínir neitum því að vera kallaðir „asistar“, alveg sama hvort það er f eða n eða r fyrir framan. Við höfnum því algjörlega. Við erum ekkert af

Ótíndir bótaþegar í augum Bjarna

„Að mega vinna eða mega ekki vinna á ekki að vera spurningin, heldur á hver og einn að hafa rétt til að vinna eftir getu og það án skerðingar eða keðjuverkandi skerðinga,“ sagði Guðmundur Ingi

Hefur oft skipt um skoðun

„Ég viðurkenni alveg fúslega, herra forseti, að í gegnum árin sem stjórnmálamaður, ætli séu ekki orðin yfir 20 ár síðan maður gerist atvinnustjórnmálamaður, hefur maður sveiflast, reyndar löngu fyrir

Vill sóttvarnarhús við flugvöllinn

„Ég nefni sem dæmi sóttvarnahús. Eins og staðan er í dag þá er í sjálfu sér auðvelt að sjá til þess að veiran fari varla út fyrir flugvöllinn ef einstaklingar koma smitaðir til landsins. Það er hótel

Sautján milljarðar fengust að utan

...við höfum að mínu viti nýtt Covid og kreppu mjög vel til að hlaupa hraðar. „Svo er það líka þannig að íslenskir frumkvöðlar tryggðu sér meiri fjármögnun í fyrra en árið á undan, yfir 17

Inga segir Ásmund Einar valdalausan

Hvernig stendur á því? „Ég áttaði mig engan veginn á svarinu nema hvað lýtur að því að hann hefur náttúrlega engin völd í ráðuneyti sínu, bara akkúrat engin. Það eru bara einhverjir aðilar úti í

Birgir fer enn gegn Katrínu

Á dagskrá þingfundar í dag er stjórnarskrárfrumvarp Katrínar Jakobsdóttur. Hennar helsti andstæðingur, þingflokksformaður Sjálfstæðisflokksins, Birgir Ármannsson, er þriðji á mælendaskrá. Birgir

Segir kynjakóta andstæða jafnrétti

„Ég held að kynjakvótar séu bara almennt andstæðir jafnrétti, þetta fer ekki saman,“ sagði Brynjar Níelsson í þingræðu um viðurlög vegna kynjamismun í stjórnum fyrirtækja. „Þetta er

Svandís stolt af efnahagsaðgerðunum

„Svo verð ég að segja, virðulegur forseti, að ég er afar stolt af því að eiga sæti í ríkisstjórn sem hefur tekið með eins myndarlegum hætti og raun ber vitni á efnahagslegum áhrifum faraldursins,“

Er betri stjórn í minni sveitarfélögum?

Karl Gauti Hjaltason. „Ég veit ekki betur en að fjárhagsstaða minni sveitarfélaga sé almennt skárri, jafnvel mun skárri, en fjárhagsstaða þeirra stærri. Og af hverju skyldi það vera, frú forseti?

Kolbeinn setur sér „ákveðnar reglur“

„Mig langar að leggja aðeins orð í belg varðandi umræðuna í stjórnmálum sem við höfum rætt hér síðustu daga og vikur, og ekki að ósekju í kjölfar hryllilegra fregna af því að skotvopnum hafi verið

Fæðingarorlof: Miðflokkur vill tólf núll

Berþór Ólason.Skjáskot: RÚV. „Við í Miðflokknum erum bara á móti því að þvæla málið með þessum hætti. Við viljum að þetta sé einfalt og gegnsætt og að hagsmunir barnsins séu í algerum forgangi.

Þagnarmúr um Landsbankann verði rofinn

„Það er þannig að faraldurinn sem nú er í gangi í þjóðfélaginu mun að öllum líkindum vera hér lítt breyttur fram eftir árinu, hugsanlega allt fram til hausts. Það þýðir að hjól efnahagslífsins verða

„Eignaupptaka í boði ríkisins“

„Með þessum aðgerðum er fótum keðjuverkandi kippt undan fjölskyldum á ömurlegan og vanvirðandi hátt.“ „Í boði þessarar ríkisstjórnar heldur áfram fjárhagslegt ofbeldi sem bitið hefur þá verst

Hafa skert grunnlífeyri um 45 prósent

„Framvinda sögunnar í nýlegum tíma er sú að árið 2009, í fjármálahruninu sem varð hér, var gripið til þess neyðarúrræðis af hálfu þeirra tveggja flokka ríkisstjórnar sem þá sat, Samfylkingar og

Bjarni, ofanflóðasjóður og kökubakstur

Þorsetinn Sæmundsson. „Ég bara ítreka það sem ég sagði áður, að þetta eru í raun og veru bókhaldstærðir og útreikningar í ríkisfjármálum, hvar peningarnir liggja,“ sagði fjármálaráðherrann, Bjarni

Bjarni: Launahækkanir valda verðbólgu

„Hvers vegna skyldi vöruverð vera að hækka eilítið á Íslandi? Gæti verið að það hafi eitthvað með launaþróun í landinu að gera? Gæti verið að það kunni að smitast út í verðbólgu þegar Ísland, eitt

„Verðum að minnka Ríkisútvarpið“

Ríkisútvarpið stendur með ríkisstjórninni í ákveðnum málum. „Til að gera hlutina rétt þá verðum við að minnka Ríkisútvarpið. RÚV þarf ekki að vera það bákn sem það er í dag, það þarf bara að

Ríkisvæðing allra fjölmiðla

Þorsteinn Sæmundsson Miðflokki.  „Það er líka athugunarefni að með frumvarpinu er verið að ríkisvæða alla fjölmiðla á Íslandi. Það er verið að gera alla fjölmiðla, þ.e. þá sem njóta styrkja

Bankasölumálið: „Selja, selja, selja“

„Það er ekkert að rekstri bankanna. Ég ætla að benda á að bankarnir hafa aldrei skilað annarri eins arðsemi og öðrum eins gróða síðan fyrir efnahagshrun og á þriðja ársfjórðungi 2020. Við erum ekki

Bankasölumálið: „Sporin hræða“

„Að einkavæða banka korteri fyrir kosningar er stórmál. Að einkavæða banka í 100 ára djúpri kreppu er einfaldlega vont mál,“ sagði Ágúst Ólafur Ágústsson á Alþingi. „Við fáum verra verð fyrir

Segir verslunina hirða ávinninginn

„Við höfum séð, rannsóknir hafa farið fram á því, ekki hvað síst í Finnlandi, að lækkun á matvælum til verslunarinnar skilar sér ekki til neytenda, hún eykur einfaldlega hagnað verslunarinnar,“ sagði